I-praca

Praca Ustawa Staz

1-15 z 1000 ofert pracy
Filtruj oferty pracy

wizytator

nowa oferta
KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE - Szczecin - 25.09.2020

WARUNKI PRACYProponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4000,00 zł bruttoReprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze. Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych rucho...

Inspektor wojewódzki

nowa oferta
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU - Gdańsk - 25.09.2020

Wymagania:Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowegoznajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o gospodarce nieruchomościami, o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ni...

starszy referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU - Wałbrzych - 25.09.2020

WARUNKI PRACY•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe•Budynek biurowy: Urząd Skarb...

inspektor

nowa oferta
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU - Gdańsk - 25.09.2020

WARUNKI PRACYWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•praca administracyjno-biurowa,•permanentna obsługa klientów zewnętrznych, •zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:•stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,...

starszy referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU - Wrocław - 25.09.2020

WARUNKI PRACY•Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie•Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej•Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym•Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe•Budynek biurowy: Urząd Skarb...

referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI - Pabianice - 25.09.2020

WARUNKI PRACYWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, •praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,•praca przeważnie siedząca,•narzędzia ...

księgowy

nowa oferta
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W GDAŃSKU - Gdańsk - 25.09.2020

WARUNKI PRACY- praca w siedzibie urzędu a także wyjazdy krajowe związane ze szkoleniami- obsługa komputera powyżej 4 godzin- praca w systemie sześciogodzinnym , jednozmianowym,- praca z biurowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi,- budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,- praca przy...

specjalista

nowa oferta
URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W WARSZAWIE - Lublin - 25.09.2020

WARUNKI PRACY- praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;- budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;- praca w pokoju, który jest klimatyzowany;- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;- permanentna ob...

starszy specjalista

nowa oferta
GŁÓWNY URZĄD MIAR W WARSZAWIE - Warszawa - 25.09.2020

WARUNKI PRACYOferujemy zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę na czas określony na czas realizacji projektu, którego planowany termin zakończenia przypada na dzień 29 czerwca 2023 roku.W przypadku osób, które podejmują pierwszy raz pracę w służbie cywilnej w myśl art. 35 ust. 3 ustawy z d...

specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE - Kraków - 25.09.2020

WARUNKI PRACYWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym, w oświetleniu naturalnym oraz sztucznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, w wymuszonej pozycji ciała oraz praca w terenie. ...

referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W GDAŃSKU - Gdańsk - 25.09.2020

WARUNKI PRACYwarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:•praca biurowa - siedząca,•oświetlenie naturalne i sztuczne,•praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,•obsługa klienta,miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:•budynek urzęd...

starszy referent

nowa oferta
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI - Bełchatów - 25.09.2020

WARUNKI PRACYWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań •praca w siedzibie Urzędu na stanowisku administracyjno-biurowym z przewagą wysiłku umysłowego, •praca przeważnie siedząca, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,•narzędzia pracy ...

inspektor weterynaryjny

nowa oferta
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W KUTNIE - Kutno - 25.09.2020

WARUNKI PRACYBrak windy, praca przy komputerze i w terenie.Wynagrodzenie do 5.416,66 zł brutto Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastkaDodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy Pakiet socjalnyZa wieloletnią pracę członek korpus...

informatyk

nowa oferta
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - Nowy Dwór Gdański - 25.09.2020

WARUNKI PRACYPraca administracyjno - biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, bariery architektoniczne - budynek wielokondygnacyjny, brak podjazdów dla osób na wózkach inwalidzkich, brak wind,...

Specjalista

nowa oferta
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU - Gdańsk - 25.09.2020

Wymagania:Wymagania niezbędnewykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok w obszarze ochrony informacji niejawnychpoświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne lub wyraże...

© 2020 I-praca
Page load: 0,0718 s